Informații importante | Важная информация
Companie - Acte normative

  Registre de evidenţă a cadourilor:

  1.             Registrul de evidenţă a cadourilor admisibile

  1.             Registrul de evidenţă a cadourilor inadmisibile

  1.             Regulament cu privire la regimul juridic al cadourilor

  Acte normative:

  1.             Codul transportului feroviar al Republicii Moldova din 17 iulie 2003 №309-XV

  2.             Legea cu privire la antreprenoriat  şi  întreprinderi  din 3 ianuarie 1992 №845-XII

  3.             Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală Nr.246 din 23.11.2017

  4.             Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice №121-XVI din 4 mai 2007

  5.             Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. din 25 februarie 2005 №238 «Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a prevederilor Codului transportului feroviar»

  6.             Nomenclatoarele mărfurilor pasibile de pază şi însoţire specială la transportul pe cale feratăaprobate prin Hotărârea Guvernului R.M. din 12 ianuarie 2005 №19 «Privind aprobarea nomenclatoarelor  mărfurilor pasibile de pază şi însoţire specială la transportul pe cale ferată»

  7.             Regulile de exploatare tehnică a căii ferate, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 12 mai 2005 №90

  8.             Instrucţiunea privind circulaţia trenurilor şi lucrările de manevră pe calea ferată din Moldova, aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 18 aprilie 2008 №93

  9.             Regulile de aflare a cetăţenilor şi de amplasare a obiectelor în zonele cu pericol sporit, de efectuare în ele a lucrărilor, de circulaţie şi de traversare a liniilor ferate, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 27 aprilie 2005 №81

  10.         Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 28 aprilie 2005 №83

  11.         Instrucţiunea privind exploatarea pasajelor de nivel la calea ferată a Republicii Moldova, aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 1 februarie 2008

  12.         Instrucţiunea privind întreţinerea lucrărilor de artă la calea ferată din Republica Moldova, aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 8 august 2008 №186 (Monitorul Oficial al R.M., 24.10.2008, №190-192, ст.564)

  13.         Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea de Guvern №808 din 07 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al R.M, 10.10.2014, №297-309, art.851) - titlul XV în partea ce ţine de transport feroviar

  14.         Norme procedurale interne de Achiziţii (Aprilie 2017)

  15.         Regulament al Consiliului de administraţie al Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova"

  16.         Codul de conduită şi etică profesională al salariaţilor Î.S. “Calea Ferată din Moldova"

   

   

  Contactează-ne!