Informații importante | Важная информация
Companie - Structura organizatorică
  1. Consiliul de administrație
  2. Administratia Căii Ferate
  3. Consiliul tehnic
  4. Aparatul de conducere


Consiliul de administrație

Președintele Consiliului de administrație:

 

Sergiu Chicu - Șef adjunct, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice

 

Membrii Consiliului de administrație:

 

Cristian Jardan - consilier în cabinetul Prim-rninistrului

Ion Cotruță - Șef adjunct al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice

Roman Gapeev - Șef Serviciul transport feroviar, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Viorel Garaz - Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Ana Litocenco - Șef Direcție reglementarea sectorului financiar, Ministerul Finanțelor

Ion Zaporojan - Președinte, Federația Sindicală a Feroviarilor din Moldova

Contactează-ne!